สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 2171เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง อบต. เทศบาล อบจ. ท้องถิ่น

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*

นักบรหารงาน อบต. ดาวน์โหลด http://c48e4ab0.linkbucks.com

นักบริหารการเกษตร http://d641366f.linkbucks.com

นักบริหารงานคลัง http://aa5a7da7.linkbucks.com

นักบริหารงานช่าง http://ae281004.linkbucks.com

นักบริหารงานทั่วไป http://0c39dd35.linkbucks.com

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม http://0424ac15.linkbucks.com

นักบริหารงานสาธารณสุข http://301ae01a.linkbucks.com

จนท.การเงินและบัญชี http://9a51eb9f.linkbucks.com

จพง.การเงินและบัญชี http://a588e925.linkbucks.com

จนท.ประปา http://1dbc8208.linkbucks.com

จพง.การประปา http://b03b3edb.linkbucks.com

จนท.จัดเก็บรายได้ http://206b05f4.linkbucks.com

จพง.จัดเก็บรายได้ http://84230678.linkbucks.com

จนท.เทศกิจ http://d4f7791c.linkbucks.com

จนท.ธุรการ http://efb93a2a.linkbucks.com

จพง.ธุรการ http://1e3cbc5c.linkbucks.com

จนท.บันทึกข้อมูล http://50986543.linkbucks.com

จนท.ประชาสัมพันธ์ http://7931ff26.linkbucks.com

จนท.ป้องกัน http://f82ba411.linkbucks.com

จพง.ป้องกัน http://55372766.linkbucks.com

จนท.พัฒนาชุมชน http://e279db95.linkbucks.com

จพง.พัฒนาชุมชน http://f0ce8079.linkbucks.com

จนท.พัสดุ http://9017ff9a.linkbucks.com

จพง.พัสดุ http://e4bf784c.linkbucks.com

จนท.ศูนย์เยาวชน http://fbb4fde2.linkbucks.com

จพง.โภชนาการ http://429963d0.linkbucks.com

จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว http://65284bc1.linkbucks.com

จนท.สุขาภิบาล http://dadccc9e.linkbucks.com

จพง.ส่งเสริมสุขภาพ http://2974b8de.linkbucks.com

จพง.สาธารณสุขชุมชน http://cd5b81ef.linkbucks.com

จพง.สุขาภิบาล http://b74d6503.linkbucks.com

ทันตาภิบาล http://ffeea2dd.linkbucks.com

จนท.ห้องสมุด http://d7599a89.linkbucks.com

จพง.ห้องสมุด http://822e1353.linkbucks.com

ช่างเขียนแบบ http://d38f9d82.linkbucks.com

นายช่างเขียนแบบ http://7604329f.linkbucks.com

นายช่างเครื่องยนต์ http://61ed9258.linkbucks.com

ช่างผังเมือง http://21bd21b9.linkbucks.com

นายช่างผังเมือง http://1eb0578f.linkbucks.com

ช่างไฟฟ้า http://426f4cb1.linkbucks.com

ช่างโยธา http://2a6ad21f.linkbucks.com

นายช่างโยธา http://6037ba8c.linkbucks.com

ช่างสำรวจ http://cd8e4eb7.linkbucks.com

นายช่างสำรวจ http://182a9a77.linkbucks.com

พยาบาลเทคนิค http://44bdfc7f.linkbucks.com

สัตวแพทย์ http://f75d77f8.linkbucks.com

จนท.บริหารงานทั่วไป http://41168582.linkbucks.com

จพง.เทศกิจ http://9c864b37.linkbucks.com

จนท.ตรวจสอบภายใน http://448cf064.linkbucks.com

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน http://543775bf.linkbucks.com

นักผังเมือง http://d01405f8.linkbucks.com

นักพัฒนาการท่องเที่ยว http://e9643dd6.linkbucks.com

นักพัฒนาชุมชน http://c483ccca.linkbucks.com

นักวิชาการเกษตร http://651f1b7a.linkbucks.com

นักวิชาการคลัง http://ced59d99.linkbucks.com

นักวิชาการการเงินและบัญชี http://23c2ef10.linkbucks.com

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ http://86395974.linkbucks.com

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ http://796e0935.linkbucks.com

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ http://aa0881ee.linkbucks.com

นักวิชาการสุขาภิบาล http://097aa87e.linkbucks.com

นักสังคมสงเคราะห์ http://61b664ca.linkbucks.com

นิติกร http://7fe84c58.linkbucks.com

บุคลากร http://e1e98f00.linkbucks.com

พยาบาลวิชาชีพ http://8c9f6379.linkbucks.com

วิศวกรโยธา http://c5725075.linkbucks.com

สถาปนิก http://ebe6595f.linkbucks.com

 

 

 

วิธีการดาวโหลด inkbucks
พอคลิกดาวโหลดไฟล์ที่ต้องการ จะเข้ามายังเว็บ linkbucks.com
ใหสังเกตุตรงด้านบน มันจะให้รอนับถอยหลัง 10 วินาที

จากนั้นจะมายังหน้านี้ ที่มีคำว่า SKIP THIS AD อยู่มุมบนด้านขวา ให้คลิกคำนี้เลย


จากนั้นจะมายังหน้านี้ เว็บ http://www.tempf.com จะมีเวลานับถอยหลังให้รอ 10 วินาที
จากนั้นจะมีคำว่า Download สีเขียวขึ้น มาให้คลิกดาวโหลด แล้ว Save ไฟล์งานไว้ในเครื่องของเรา

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้