สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 阅读
  • 回复

ด่วน! เปิดสอบพนักงานราชการครู สังกัดอาชีวะ รับ 34 อัตรา 2556

发帖
869
ลิงก์โพสนี้   发表于: , 来自: From:Unknown


ประกาศ  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รวม  34 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  24 - 30 เมษายน 2556 

red;">  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 


คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม 
ข้อมูลการเปิดสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น  34   อัตรา


การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  24 - 30 เมษายน 2556

 
  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

ในวันที่  6  พฤษภาคม  2556


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาสตร์+ภาษาไทย   ราคา 679 บาท 


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิตศาสตร์+ภาษาไทย   ราคา 679 บาท 

描述
快速回复
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้